Specialisaties

Een medisch pedicure is een pedicure die naast de basisopleiding een kopstudie ‘medisch pedicure’ heeft doorlopen, waardoor zij alle soorten risicovoeten kan en mag behandelen. Zij heeft daarmee de beschikking over specialistische technieken waarmee zij complexere voet- en nagelproblematiek kan behandelen.
Zorgverzekeraars verlangen van zorgverleners dat ze hun kennis op peil houden. Iedere beroepsgroep binnen de zorg kent hiervoor zijn eigen systeem. Voor pedicures en medisch pedicures is er een KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP) ontwikkeld om de kwaliteit te waarborgen. Uiteraard ben ik hierbij aangesloten, zodat u zeker kunt zijn van een optimaal bijgeschoolde medisch pedicure!

Onder het tabblad ‘Informatie’ kunt u lezen over de verschillende voeten en eventuele vergoedingen.


Ontwikkeld door Tom Miedema