Vergoedingen

Diabeet met zorgprofiel 0 en 1
Zorgprofiel 0 en 1 worden niet (meer) vergoed vanuit de basisverzekering. Deze kunnen echter wel vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering afhankelijk van de gekozen aanvullende verzekering (let hierbij op uw polisvoorwaarden).
In dit geval zal u de behandeling eerst betalen aan de medisch pedicure en vervolgens deze kosten zelf terug vorderen bij de zorgverzekering.

Zorgprofiel 2, 3 en 4
Zorgprofiel 2, 3 en 4 vallen onder de basisverzekering. De hoofdbehandelaar voor deze zorgprofielen is de podotherapeut. De zorgverzekeraars of zorggroepen sluiten een contract voor de voetzorg met de podotherapeut af. De podotherapeut kan voor het medisch noodzakelijke deel van de voetbehandeling een medisch pedicure contracteren.

Diabetes patiƫnten die onder behandeling van de internist vallen kunnen rechtstreeks een verwijzing aan de internist of aan de diabetesverpleegkundige vragen voor het maken van een afspraak/screening bij de podotherapeut voor hun zorgprofiel. Dan zelf een afspraak maken! De podotherapeut verzend het screeningspapier naar de medisch pedicure waar ze een contract mee heeft.

Diabetes patiƫnten die onder behandeling en controles van de huisarts vallen krijgen hun screening in de huisartsenpraktijk voor hun zorgprofiel. U krijgt het screeningspapier zelf. Deze kunt u meenemen naar de medische pedicure.

Reuma
De behandeling van mensen met een reumatische aandoening wordt ook vaak vergoed door uw ziektekostenverzekeraar. Neem als u voor het eerst bij een Medisch Pedicure komt, altijd een verwijzing van uw arts mee. Samen met de factuur kunt u dan een (eventuele) vergoeding aanvragen bij uw ziektekostenverzekeraar.


Ontwikkeld door Tom Miedema